herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Atrakcje turystyczne gminy Bytów

dodano: 2015-08-24 12:55:52

Gmina Bytów / Gmina Bëtowò / Bytów Commune / Gemeinde Bytów

Zamek pokrzyżacki w Bytowie - z XIV/XV w., zbudowany na planie prostokąta. Posiada 3 baszty okrągłe (Młyńska, Różana i Polna) oraz czworoboczną wieżę. Główny i najstarszy gotycki budynek, tzw. Dom Zakonny (obecnie muzeum), znajduje się w północno zachodniej części zamku.

Zómk pòkrziżacczi w Bëtowie - Zómk wëbùdowóny na planie prostonórta z XIV/XV s. Mô 3 òkrãgłé basztë (Młińskô, Różanô i Pólnô) a téż czwòrobòczną wieżã. Nôwôżniszi i nôstarszi gòticczi bùdink, tpw. Zôkònny Dodóm (terôczasno mùzeùm) pòłożony je w nordowo zôpadnym dzélu zómkù.

Teutonic castle in Bytów – from 14th/15th c.,built on a rectangular plan. It has 3 roun towers (Młyńska, Rozana I Polna) and a quadrilateral tower. The main and oldest building,so-called Religious Hause (now a museum) is locatedin north-western part of the castle.

Kreuzritterburg in Bytów – aus dem 14./15. Jahrhundert, wurde auf einem techteckigen Grundriss errichtet.Sie hat drei runde Basteien (Młyńska, Różana und Polna) und einenvierseitigen Turm. Das älteste gotische Hauptgebäude, das Mönchshaus genannt (jetzt ein Museum), befindet sich im nordwestlichenvTeil der Burg.

Warto zobaczyć:

 • kościół pw. św. Katarzyny w Bytowie z lat 1847-1854
 • cerkiew pw. św. Jerzego w Bytowie z lat 1675-1685
 • budynek Poczty Konnej w Bytowie z przełomu XVIII/XIX w.
 • budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie z lat 1865-1868
 • most kolejowy nad rzeką Borują wybudowany około 1884 r.
 • cmentarz leśników niemieckich na Bukowej Górze
 • kościół w Pomysku Wielkim z 1890 r.
 • dwór w Gostkowie z XIX w.
 • kościół w Niezabyszewie z lat 1854-1857
 • gotycka wieża kościelna p.w. św. Katarzyny w Bytowie z XIV w.

Wôrt je òbezdrzëc:

 • kòscół pw. sw. Katarzënë w Bëtowie z lat 1847-1854
 • cerkiew pw. sw. Jerzégò w Bëtowie z lat 1675-1685
 • bùdink Kònny Pòcztë w Bëtowie z przełomù XVIII/XIX s.
 • bùdink Zespòłu Szkòłów Wëżigimnazjowich w Bëtowie z lat 1865-1868
 • banowi mòst nad rzéką Bòrują wëbùdowóny kòl 1884 r.
 • smãtôrz niemiecczich lesnych na Bùkòwi Górze
 • kòscół w Pòmiskù Wiôldżim z 1890 r.
 • dwór w Gòstkòwie z XIX s.
 • kòscół w Niezabiszewie z lat 1854-1857
 • gòtickô wieżô kòscelnô w kòscele pw. sw. Katarzënë w Bëtowie z XIV s.

Worth seeing:

 • church of St. Catherine in Bytów from 1847-1854
 • Orthodox church of St. George in Bytów from 1675-1685
 • house of Post Riders in Bytów from the turn of the 18th and the 19th centuries house of the Complex High School in Bytów from 1865-1868
 • railway bridge over the Boruja river constructed about 1884
 • cemetery of German foresters on Bukowa Góra
 • church in Pomysk Wielki from 1890
 • manor house in Gostkowo from the 19th century
 • church in Niezabyszewo from 1854-1857
 • Gothic tower of the church of St. Catherine in Bytów from the 14th century

Sehenswert:

 • ehemaliges Kreuzritterschloss in Bytów aus dem 14./15. Jh.
 • Kirche zur Hl. Katharina in Bytów von 1847-1854
 • Orthodoxe Kirche zum Hl. Georg in Bytów von 1675-1685
 • Gebäude der Pferdepost in Bytów von der Wende vom 18./19. Jh.
 • Gebäude des Mittel- und Oberschulzentrums in Bytów von 1865-1868
 • Eisenbahnbrücke über die Boruja, erbaut um 1884
 • Friedhof der deutschen Förster auf der Bukowa Góra
 • Kirche in Pomysk Wielki von 1890
 • Herrenhaus in Gostkowo aus dem 19. Jh.
 • Kirche in Niezabyszewo von 1854-1857
 • Gotischer Turm der Kirche zur Hl. Katharina in Bytów aus dem 14. Jh.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia