herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Atrakcje turystyczne gminy Czarna Dąbrówka

dodano: 2015-08-24 12:55:03

Gmina Czarna Dąbrówka / Gmina Czôrnô Dąbrówka / Czarna Dąbrówka Commune / Gemeinde Czarna Dąbrówka

Mikorowo – wioska ziół i kwiatów – miejsce z klimatem historycznym i artystycznym. Najciekawszymi atrakcjami Mikorowa są: 644-letni dąb „Wojsław”, edukacyjna ścieżka ziołowa, artystyczny ogród sensoryczny oraz Dom Pracy Twórczej, w którym zorganizowane grupy mogą skorzystać z warsztatów odtwarzających dawne rzemiosła (garncarstwo, tkactwo, snycerstwo), nauki tańca dawnego, aromaterapii i warsztatów zielarskich. Każdego roku we wsi organizowane są ciekawe imprezy, m.in. w czerwcu „Noc Kupały” – impreza historyczna odtwarzająca zwyczaje słowiańskie związane z przesileniem wiosenno – letnim, a w pierwszy weekend sierpnia „Urodziny Wojsława”.

Mikòrowò – wies zelnô i kwietnô – môl z klimatã historicznym i a rtisticznym. Nôcekawszima atrakcjama Mikòrowa są: 644-letni dąb „Wòjsław”, zélnô edukacyjnô stegna, artisticzny ògard sensoriczny, a téż Dodóm Twórczi Robòtë, w jaczim zorganizowóné karna mògą skòrzëstac z warkòwniów, jaczé òdtwôrzają dôwné rzemiosła (garncarstwò, tkactwò, snycerstwò), nôùczi dôwnégò tuńca, aromaterapii i zélnëch warkòwniów. Kòżdégò rokù we wsë przërëchtowôwóné są czekawé imprezë, m.in. w czerwińcu „Noc Kùpałë” - historicznô impreza, jakô òdtwôrzô słowiańsczé zwëczi sparłãczoné z przesëlenim zymkòwò-latnym, a w pierszi weekend zélnika „Ùroczëzna Wojsława”.

Mikorowo – the village of herbs and flowers – a place with historical and artistic atmosphere. The most interesting attractions of Mikorowo include: 644-year old oak “Wojsław”, educational herbal path, artistic sensory garden and the House of Creative Work in which organized groups can benefit from the workshops reproducing the old crafts (pottery, weaving, wood carving), learning old dances, aromatherapy and herbal workshops. Each year the village hosts interesting events, among others the “Kupala Night” in June – a historical event reconstructing Slavic customs connected with the spring and summer solstice and the “Birthday of Wojsław in the first weekend of August.

Mikorowo – das Dorf von Kräutern und Blumen – ein Ort mit dem historischen und künstlerischen Klima. Zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten von Mikorowo gehören: 644-jährige Eiche “Wojsław”, Kräuter-Lehrpfad künstlerischer Sinnesgarten und Zentrum Kreativer Arbeit, in dem die organisierte Gruppen von den Werkstätten profitieren, die alten Handwerke wiedergeben (Töpferei, Weberei, Holzschnitzerei), Kurs des traditionellen Tanzes, Aromatherapie und Kräuter-Workshops. Jedes Jahr organisiert das Dorf interessante Veranstaltungen, darunter “Kupala-Nacht” im Juni – ein historisches Ereignis, das mit slawischen Traditionen bezüglich der Sommersonnenwende und “Geburtstag von Wojsław” am ersten Wochenende im August.

Warto zobaczyć:

 • kościół w Jasieniu z 1699 r.
 • kościół w Mikorowie z 1815 r.
 • arboretum w Kozinie
 • kościół w Kozinie z 1928 r.
 • kościół w Czarnej Dąbrówce z 1936 r.
 • ścieżka przyrodnicza „Wokół Jeziora Jasień”
 • ścieżka przyrodnicza „Szlakiem 5 Jezior”

Wôrt je òbezdrzëc:

 • kòscół w Jaséniu z 1699 r.
 • kòscół w Mikòrowie z 1815 r.
 • arboretum w Kòzënie
 • kòscół w Kòzënie z 1928 r.
 • kòscół w Czôrny Dąbrówce z 1936 r.
 • przirodniczô stegna „Wkół Jezora Jaséń”
 • przirodniczô stegna „Szlachã 5 Jezór”

Worth seeing:

 • church in Jasień from 1699.
 • church in Mikorowo from 1815.
 • arboretum in Kozin
 • church in Kozin from 1928.
 • church in Czarna Dąbrówka from 1936.
 • nature path ‘Wokół Jeziora Jasień’ (‘Around the Jasień Lake’)
 • nature path ‘Szlakiem 5 Jezior (‘Along the Route of Five Lakes’)

Sehenswert:

 • Kirche in Jasień von 1699
 • Kirche in Mikorowo von 1815
 • Arboretum in Kozin
 • Kirche in Kozin von 1928
 • Kirche in Czarna Dąbrówka von 1936
 • Naturlehrpfad „Wokół Jeziora Jasień”
 • Naturlehrpfad „Szlakiem 5 Jezior”

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia