herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Atrakcje turystyczne gminy Dębnica Kaszubska

dodano: 2015-08-19 15:15:16

Gmina Dębnica Kaszubska / Gmina Dãbnica Kaszëbskô / Dębnica Kaszubska Commune / Gemeinde Dębnica Kaszubska

Kościół pw. NMP Królowej Polski w Budowie – kościół gotycki z XVI w. Zachowała się część zabytkowego wyposażenia: rokokowa polichromia o motywach roślinnych z XVIII w. i barokowe zdobienia.

Kòscół pw. NMP Królewi Pòlsczi w Bùdowie - kòscół gòticczi z XVI s. Zachòwôł sã w nim dzél zabëtkòwégò wëpòsażeniô: rokòkòwô pòlichromiô z malënkama roslënów z XVIII s. i barokòwé ùstrojenia.

The Blessed Virgin Mary the Queen of Poland Church in Budowo – Gothic church from the 16th c. A part of the historic equipment: Rococo polychromes with floral motifs from the 18th c. and Baroque decorations has been preserved.

Die Kirche von Mariä się Königin von Polen in Budowo – die gotische Kirche aus 16. Jahrhundert. Der Teil der historischen Ausstattung wurde aufbewahrt: die Rokokopolichromie mit Pflanzenmotive aus 18. Jahrhundert und barocke Schmücken.

Warto zobaczyć:

 • kościół w Dębnicy Kaszubskiej z 1584 r.
 • kościół w Budowie z XVI w.
 • kościół w Dobieszewie z 1779 r.
 • elektrownia Strzegomino w Konradowie z początku XX w.
 • elektrownia wodna w Skarszewie Dolnym z początku XX w.
 • elektrownia wodna w Krzyni z początku XX w.
 • dwór w Kotowie z początku XX w.
 • pałac w Motarzynie z XIX w.
 • pałac w Starnicach z XVIII w.

Wôrt je òbezdrzëc:

 • kòscół w Dãbnicë Kaszëbsczi z 1584 r.
 • kòscół w Bùdowie z XVI s.
 • kòscół w Dobieszewie z 1779 r.
 • elektrowniô Strzegòmino w Kònradowie z zôczątkù XX s.
 • wòdnô elektrowniô w Skarszewie Dolnym z zôczątkù XX s.
 • wòdnô elektrowniô w Krzini z zôczątkù XX s.
 • dwór w Kòtowie z zôczątkù XX s.
 • pałac w Mòtarzënie z XIX s.
 • pałac w Starnicach z XVIII s.

Worth seeing:

 • church in Dębnica Kaszubska from 1584.
 • church in Budowo from the 16th century.
 • church in Dobieszewo from 1779.
 • Strzegomino water-power station in Konra- dowo from the beginning of the 20th century
 • water-power station in Skarszewo Dolne from the beginning of the 20th century.
 • water-power station in Krzynia from the beginning of the 20th century.
 • manor house in Kotowo from the beginning of the 20th century.
 • palace in Motarzyno from the 19th century.
 • palace in Starnice from the 18th century.

Sehenswert:

 • Kirche in Dębnica Kaszubska von 1584
 • Kirche in  Budowo aus dem 16. Jh.
 • Kirche in Dobieszewo von 1779
 • Wasserkraftwerk Strzegomino in Konradowo vom Beginn des 20. Jh.
 • Wasserkraftwerk in Skarszewo Dolne vom Beginn des 20. Jh.
 • Wasserkraftwerk in Krzyniavom Beginn des 20. Jh.
 • Herren hausin Kotowo vom Beginn des 20. Jh.
 • Schloss in Motarzyno aus dem 19. Jh.”
 • Schloss in Starnice aus dem 18. Jh.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia