herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Atrakcje turystyczne gminy Sławno

dodano: 2015-08-24 13:49:16

Gmina Sławno / Gmina Sławno / Sławno Commune / Gemeinde Sławno

Wieś Sławsko - pierwsza stolica Księstwa Sławieńskiego. Wieś powstała obok należącego do księcia Racibora zamku, który został zniszczony w 1402 r. We wsi znajduje się gotycki kościół pw. Piotra i Pawła z XV w. Zachowała się również tradycyjna, ryglowa zabudowa zagrodowa z XVIII-XIX w.  Na wschód od wsi, przy drodze do Wrześnicy znajduje się młyn na Wieprzy z całościowo zachowaną zagrodą młyńską z II połowy XIX w. Nieopodal wsi, na prawym brzegu Wieprzy (między Wrześnicą, Sławskiem i Staniewicami) odkryto grodzisko z końca IX w.

Wies Sławskò – pierszô stolëca Ksãstwa Sławieńsczégò. Wies pòwsta kòl nôleżącégò do ksãca Racybòra zómkù, chtëren òstôł znikwiony w 1402 rokù. We wsë jidze nalezc gòticczi kòscół pw. Piotra i Paùela z XV stalatégò. Zachòwa sã téż zwëkòwô, ryglowô zabùdowa zôgrodowô z XVIII-XIX s. Na pòrénk òde wsë, kòl drodżi do Wrzesnicë mòże òbezdrzëc młin na Wieprzë z całowno zachòwóną zôgrodą młińską z II pòłowë XIX s. Niedalek wsë na prawim strądze Wieprzë (midzë Wrzesnicą, Sławskã a Staniewicama) òdkrëto gardzëskò z kùńca IX s.

The village of Sławsko – the first capital of the Duchy of Sławno. The village was founded next to a castle belonging to the Prince Ratibor, which was destroyed in 1492. There is a Gothic Church of Saints Peter and Paul from the 15th c. in the village. Traditional, timber-frame farm buildings from the 18th-19th c. has also preserved. East of the village, next to the road to Wrześnica, there is a mill located on the Wieprza river with a fully preserved mill homestead from the second half of the 19th c. Near the village, on the right bank of the Wieprza river (between Wrześnica, Sławsko and Staniewice) a settlement from the end of the 11th c. has been discovered.

Das Dorf Sławsko – die erste Hauptstadt des Herzogtums Sławno. Das Dorf wurde neben dem Schloss, der dem Prinz Racibor gehörte, entdeckt; der Schloss wurde im Jahre 1402 zerstört. Im Dorf gibt es eine gotische Kirche der Heiligen Peter und Paul aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Traditionelle Fachwerkbauernhäuser aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert sind ebenfalls erhalten. Östlich vom Dorf, an der Straße nach Wrześnica gibt es eine Mühle auf dem Fluß Wieprza mit vollständig erhaltenen Mühlgebäude aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. In der Nähe des Dorfes, auf dem rechten Ufer des Flußes Wieprza (zwischen Wrześnica, Sławsko und Staniewice) wurde die Siedlung vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts entdeckt.

Warto zobaczyć:

 • kościół w Rzyszczewie z XIII w.
 • kościół w Żukowie z XV w.
 • kościół w Boleszewie z XV/XVI w.
 • dwór w Janiewicach z XIX w.
 • kościół w Kwasowie z XVIII w.
 • pałac w Noskowie z XIX w.
 • Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie
 • kościół w Sławsku z XV w.
 • kościół w Starym Krakowie z XIII w.
 • kościół w Tychowie z XIV w.
 • kościół we Wrześnicy z XIX w.

Wôrt je òbezdrzëc:

 • kòscół w Rzëszczewie  z XIII s.
 • kòscół w Żukòwie z XV s.
 • kòscół w Bòlszewie z XV/XVI s.
 • dwór w Janiewicach z XIX s.
 • kòscół w Kwasowie z XVIII s.
 • pałac w Noskòwie z XIX s.
 • Centrum Promòcji Rzéczi Wieprzë w Pòmiłowie
 • kòscół w Sławskù z XV s.
 • kòscół w Stôrim Krakòwie z XIII s.
 • kòscół w Tëchòwie z XIV s.
 • kòscół we Wrzesnicë z XIX s.

Worth seeing:

 • church in Rzyszczewo from the 13th century.
 • church in Żukowo from the 15th century.
 • church in Boleszewo from the turn of the 15th and the 16th centuries.
 • manor house in Janiewice from the 19th century.
 • church in Kwasowo from the 18th century.
 • palace in Noskowo from the 19th century.
 • Promotion Centre of the Wieprza River in Pomiłowo
 • church in Sławsko from the 15th century.
 • church in Stary Kraków from the 13th century.
 • church in Tychowo from the 14th century.
 • church in Wrześnica from the 19th century.

Sehenswert:

 • Kirche in Rzyszczewo aus dem 13. Jh.”
 • Kirche in Żukowo aus dem 15. Jh.
 • Kirche in Boleszewo aus dem 15./16. Jh.
 • Herrenhaus in Janiewice aus dem 19. Jh.
 • Kirche in Kwasowo ausdem 18. Jh.”
 • Schloss in Noskowo aus dem 19. Jh.
 • Zentrum für den Fluss Wieprza in Pomiłowo
 • Kirche in Sławsko aus dem 15. Jh.
 • Kirche in Stary Kraków aus dem 13. Jh.
 • Kirche in Tychowo aus dem 14. Jh.
 • Kirche in Wrześnica aus dem 19. Jh.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia