herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Atrakcje turystyczne gminy Smołdzino

dodano: 2015-08-24 12:52:11

Gmina Smołdzino / Gmina Smołdzëno / Smołdzino Commune / Gemeinde Smołdzino

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – skansen, na którego terenie znajdują się obiekty kultury materialnej i etnograficznej. Skansen jest rekonstrukcją dawnej wsi rybackiej znad Jeziora Łebskiego. Zgromadzone w nim obiekty - chałupy, budynki gospodarcze prezentują miejscową architekturę od końca XVII w. do lat 20 XX w.

Mùzeùm Wsë Słowińsczi w Klukach - Nalézc w nim mòże òbiektë kùlturë materialny i etnograficzny. Skansen je rekònstrukcją dôwny wsë rëbacczi kòl Jezora Łebsczégò. Zebróné w nim òbiektë – chëczë, gòspòdarsczé bùdinczi przedstawiają môlową architekturã òd kùńca XVII s. do lat 20 XX s.

Slowinska Village Museum in Kluki – open-air museum with the objects of material culture and ethnography. The village museum is a reconstruction of an old fishing village by Łebskie Lake. Gathered objects – cottages, outbuildings represent the local architecture from the late 17th century to the 1920s.

Museum für das Slovinzische Dorf in Kluki– Museum, wo es Gegenstände der materiellen Kultur und Ethnographie gibt. Das Freilichtmuseum ist eine Rekonstruktion eines alten Fischerdorfs vom Łebskie See. Die gesammelten Objekte – Hütten und Nebengebäude repräsentieren die lokale Architektur vom Ende des siebzehnten Jahrhunderts bis zwanzigsten Jahrhunderts.

Warto zobaczyć:

 • Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie
 • latarnia morska w Czołpinie z lat 1872-1875
 • kościół w Gardnie Wielkiej z 1282 r.
 • kościół w Smołdzinie z 1632 r.
 • elektrownia wodna w Smołdzinie z 1935 r.
 • Góra Rowokół w okolicy Smołdzina
 • Wydma Łącka
 • wyrzutnia Rakiet w Rąbce  z 1940 r.
 • cmentarz w Klukach z końca XVIII w.

Wôrt je òbezdrzëc:

 • Mùzeùm Przirodniczé Słowińsczégò Parkù Narodowégò w Smołdzënie
 • mòrskô bliza w Czołpinie z lat 1872-1875
 • kòscół w Gardnie Wiôldżim z 1282 r.
 • kòscół w Smołdzënie z 1632 r.
 • wòdnô elektrowniô w Smołdzënie z 1935 r.
 • Góra Rowòkół w òkòlim Smołdzëna
 • Duna Łąckô
 • wërzutniô rakiet w Rąbce z 1940 r.
 • smãtôrz w Klukach z kùńca XVIII s.

Worth seeing:

 • Natural Museum of Słowiński National Park in Smołdzino
 • Lighthouse in Czołpino from 1872-1875
 • church in Gardna Wielka from 1282.
 • church in Smołdzino from 1632.
 • water-power station in Smołdzino from 1935
 • Rowokół Mountain near Smołdzino
 • Łącka Dune
 • rocket launcher in Rąbka  from 1940.
 • cemetery in Kluki from the end of the 18th century.

Sehenswert:

 • Naturkundliches Museum des Slovinzischen Nationalparks in Smołdzino
 • Leuchtturm in Czołpino von 1872-1875
 • Kirche in Gardna Wielka von 1282
 • Kirche in Smołdzino von 1632
 • Wasserkraftwerk in Smołdzino von 1935
 • Berg Rowokół in der Nähe von Smołdzino
 • Düne Łącka
 • Raketenerprobungsstelle in Rąbka  von 1940
 • Friedhof in Kluki vom Ende des 18. Jh.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia