herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Gospodarka

dodano: 2017-05-23 14:10:57

Gmina Cewice jest gminą o charakterze rolniczym pomimo tego, że najwięcej powierzchni (62,19%) zajmują grunty leśne i zadrzewione. Wśród użytków rolnych (30,49%) największą część stanowią grunty orne, które zajmują 4 576 ha. Następne w kolejności są pastwiska oraz łąki i zajmują one odpowiednio 573 i 423 ha.

Mapa Gminy Cewice

Źródło: commons.wikimedia.org

Powierzchnia geodezyjna Gminy Cewice według kierunków wykorzystania [w ha]

powierzchnia ogółem 18 761
użytki rolne 5 720
          - grunty orne 4576
          - sady 6
        - łąki trwałe 423
        - pastwiska trwałe 537
        - grunty rolne zabudowane 140
        - grunty pod stawami 15
        - grunty pod rowami 23
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 11 668
        - lasy 11 611
         - grunty zadrzewione i zakrzewione 57
grunty pod wodami 178
       - pod wodami powierzchniowymi płynącymi 175
       - pod wodami powierzchniowymi stojącymi 3
grunty zabudowane i zurbanizowane 517
        - tereny mieszkaniowe 72
        - tereny przemysłowe 21
        - tereny inne zabudowane 55
      - tereny zurbanizowane niezabudowane 12
      - tereny rekreacji i wypoczynku 10
       - tereny komunikacyjne - drogi 300
      - tereny komunikacyjne - kolejowe 45
      - użytki kopalne 2
użytki ekologiczne 30
nieużytki 250
tereny różne 398

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022

Formy użytkowania gruntów Gminy Cewice w ujęciu procentowym

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022

Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Cewice

Wielkość gospodarstwa [ha] Ilość gospodarstw Obszar [ha]
0,00-1,00 63 214,0700
1,01-2,00 132 190,6673
2,01-5,00 144 460,5760
5,01-7,00 44 262,5138
7,01-10,01 68 593,1136
10,01-15,00 60 728,0758
powyżej 15,01 83 3 092,6270

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022

Gmina Cewice charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą agrarną. Pod względem ilości ponad 57% stanowią gospodarstwa do 5 ha. Grupa gospodarstw o powierzchni 5-15 ha użytków rolnych stanowi blisko 29%, a gospodarstwa powyżej 15 ha użytków rolnych stanowią tylko 14% gospodarstw ogółem (równocześnie zajmują blisko 56% powierzchni).

Specyficzny przejściowy klimat Gminy Cewice ukształtowany jest przez bezpośrednie sąsiedztwo Morza Bałtyckiego – łagodniejsze zimy i chłodniejsze lata w porównaniu w resztą kraju, przesunięcie pór roku w stosunku do Polski centralnej tj. wydłużone zimy, okres przedzimowy i wydłużone przedwiośnie. Specyficzny klimat powoduje, że skraca się okres wegetacji roślin, opóźnia się termin sadzenia okopowych roślin i siewu ozimin, ogranicza uprawę roślin ciepłolubnych i poplonów ścierniskowych. Warunki dla rozwoju rolnictwa nie są korzystne – grunty klas RIII i ŁIII stanowią zaledwie 3,7%, a grunty RIV to tylko 39% powierzchni użytków rolnych. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej jest hodowla zwierząt (w 40% ogólnej liczby gospodarstw).

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia