herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest czwartek 27 grudnia 2018, dziś są imieniny: Kosmy i Damiana

Uczniowski Klub Sportowy

dodano: 2012-02-24 12:13:02

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "IRYDA"

ul. W. Witosa 65, 84-312 Cewice

Klub powstał w 2001 roku. Obecnie klub liczy 119 członków.

Skład Zarządu Klubu:

 • Prezes - Jan Niedźwiecki,
 • Zastępca Prezesa - Marian Gembel
 • Sekretarz - Jarosław Pruski

Klub prowadzi sekcje: piłki siatkowej oraz piłki ręcznej.

1. PROGRAM DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

A. Szkolne Igrzyska Sportowe

Na program Igrzysk złożą się dyscypliny sportowe uprawniane powszechnie przez młodzież naszej szkoły takie, jak: gry sportowe - unihokej, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna oraz: tenis stołowy, próby zręcznościowe i sprawdziany (testy) ogólnorozwojowe. Uczniowski Klub Sportowy wybierze do realizacji dowolne dyscypliny spośród wymienionych, zgodnie z tradycją i warunkami szkoły. Organizując SIS uczniowski klub sportowy ustalali własny regulamin współzawodnictwa, uwzględniając w nim konkretne warunki i możliwości szkoły. Współzawodnictwo powinno być tak przemyślane, aby uwzględniano udział maksymalnej liczby zawodników i zespołów do rozgrywek, a tym samym dać szansę we współzawodnictwie drużyn i klas. Szkolne Igrzyska Sportowe będą realizowane systematycznie w okresie całego roku szkolnego przy równomiernym planowaniu imprez w poszczególnych miesiącach, a kończyć się podsumowaniem i ogłoszeniem wyników współzawodnictwa w Dniu Święta Sportu Szkolnego.

B. Zajęcia rekreacyjno - sportowe.

Zajęcia będą prowadzone na zasadach podobnych jak sekcje sportowe, z tym jednak, że czas przeznaczony na rekreację sportową nie powinien być wykorzystany na trening specjalistyczny sekcji czy udział w sporcie wyczynowym. Forma ta powinna objąć swym zasięgiem młodzież średnio i słabo uzdolnionych ruchowo. Zajęcia rekreacyjno - sportowe powinny odbywać się przede wszystkim w formie zabawowej, oparte na podstawowych zasadach gier i zabaw.

C. Sekcja szkolenia sportowego

Podstawowym celem sekcji szkolenia sportowego Uczniowskiego Klubu Sportowego będzie objęcie w szkole systematyczną i zorganizowaną pracą uczniów zainteresowanych poszczególnymi dyscyplinami oraz stworzenie im właściwych warunków do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej i przygotowanie do samodzielnego uprawiania sportu. Do powołania sekcji szkolenia sportowego w naszej szkole są spełnione następujące warunki:

 • nauczyciel w-f, instruktor lub trener posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje w określonej dyscyplinie sportu
 • szkoła zapewnia możliwość korzystania z obiektów i urządzeń sportowych (własnych), gwarantowanych pełną realizację zadań w zakresie wybranej dyscypliny sportu. Uczniowski Klub Sportowy ma wyłonić spośród swoich członków odpowiednią liczbę uczestników, zainteresowanych wybraną dyscypliną, ale nie mniej niż 15-20 osób. Uczestnictwo w zajęciach sekcji szkolenia specjalistycznego może być za zgodą dyrektora szkoły równolegle uczestnikiem Klubu Pozaszkolnego.

D. Godziny sportu

"Godziny Sportu" są to planowane dodatkowo, godziny zajęć sportowych w tygodniu, poza zajęciami prowadzonymi w ramach limitu godzin, przyznawanych szkole na zajęcia nadobowiązkowe w Uczniowskim Klubie Sportowym. Zajęcia sportowe podczas "godziny sportu" prowadzą posiadający odpowiednie uprawnienia Młodzieżowi Organizatorzy Sportu.

Zadaniem "godziny sportu" jest zwiększenie wymiaru czasu przeznaczonego na zajęcia sportowe o jedną lub więcej godzin sportu w tygodniu, bez potrzeby bezpośredniego angażowania nauczyciela wychowania fizycznego w jej prowadzenie, oraz rozwijanie aktywności, samodzielności i samorządnych form działania młodzieży, zaszczepienie jej nawyków i umiejętności organizowania zajęć sportowych i rekreacyjnych, wdrażania do społecznego działania. Na treść zajęć sportowych prowadzonych podczas "godziny sportu" powinny złożyć się głównie gry i zabawy ruchowe, rozgrywki i zawody indywidualne i drużyny w dyscyplinach i konkurencjach dostosowanych do wieku i poziomu sprawności młodzieży, a także umiejętności Młodzieżowych Organizatorów Sportu prowadzących te zajęcia.

E. Ćwiczenia śródlekcyjne

Organizacja pracy umysłowej ucznia w systemie lekcyjnym często powołuje występowanie objawów znużenia i zmęczenia, w wyniku czego bardzo poważnie obniża się sprawność umysłowa uczniów w przyswajaniu i opanowaniu podawanego przez nauczyciela materiału nauczania. W celu przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom zachodzi konieczność stosowania podczas zajęć 2 - 5 minutowych przerw przeznaczonych na prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych. Miejscem ćwiczeń śródlekcyjnych będą pomieszczenia; w których odbywają się zajęcia z uczniami. Ćwiczenia śródlekcyjne należy prowadzić przy otwartych oknach, bez względu na porę roku. Ćwiczenia śródlekcyjne zarządza nauczyciel prowadzący lekcje powierzając ich przeprowadzenie uczniowi wytypowanemu przez nauczyciela wychowanie fizycznego spośród uczniów danej klasy.

F. "Zielona szkoła" i akcja " ato za miastem"

W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wśród młodzieży i rozwoju wszelakich form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zachodzi konieczność organizowania wyjazdów na łono natury. Wyjazdy te będą organizowane również w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Miejscem lekcji, treningów będą tak zwane "zielone sale"

2. PROGRAM ORGANIZOWANIA AKCJI I MASOWYCH IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

A. Inauguracja sportowego roku szkolnego

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego - to uroczystość organizowana przez Szkolny Klub Sportowy dla ogółu uczestników szkoły. Akcentem tego programu będzie:

 • uroczysty apel sportowy szkoły,
 • przedstawienie nowo wybranego zarządu UKS
 • przedstawienie planu działania UKS(dz. i chł.)
 • wręczenie wyróżnień uczniom, którzy zasłużyli się w organizacji akcji "Sportowe lato",
 • zorganizowanie ogólnoszkolnych zawodów sportowych, głównie biegów, gier i zabaw (inauguracja Szkolnych Igrzysk Sportowych ).

B. Dni olimpijczyka

W ramach obchodów Dni Olimpijczyka w kwietniu, UKS - Szkoła organizować będą uroczyste apele połączone z upowszechnieniem idei olimpijskiej oraz odczytaniem apelu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Za szczególnie cenny w aspekcie wychowawczym uznać należy udział byłych olimpijczyków bądź czołowych i zasłużonych sportów w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną. Powinna także odbywać się impreza rekreacyjno - sportowa z udziałem zaproszonych gości.

C. Dni kultury i sportu

Dni Kultury i Sportu organizowane są w dniach od 15 maja do zakończenia roku szkolnego. Okres ten powinien stanowić okazję do prezentacji dorobku pozalekcyjnej i pozaszkolnej działalności szkoły. Szczególnie miejsce powinny zajmować formy zajęć, dające całej młodzieży możliwość powszechnego i bezpośredniego w nich uczestnictwa.

D. Święto Sportu Szkolnego

W okresie Dni Kultury i Sportu przypada Święto Sportu Szkolnego organizowane zawsze w pierwszą sobotę czerwca. Ma ono na celu ukazanie uzyskanych w dziedzinie kultury fizycznej wyników oraz zwrócenie uwagi rodziców i całego dorosłego społeczeństwa na wychowawcze i zdrowotne walory sportu. Program Święta Sportu Szkolnego powinien być tak przygotowany by każdy uczeń mógł wziąć udział w imprezach sportowych, formach rekreacyjnych lub w pracach organizatorsko - sędziowskich. W organizacji tego dnia powinni brać udział wszyscy nauczyciele (nie tylko wychowania fizycznego) oraz rodzice. Szkolne Święto Sportowe - ma być okazją do zaprezentowania dorobku poprzez wystawy trofeów sportowych, gazetki, ekspozycje plastyczne itp.

E. Wywiadówka Zdrowia

"Wywiadówka Zdrowia" ma zachęcić rodziców do szerszego zainteresowania się fizycznym rozwojem swojego dziecka oraz spowodować aby to zainteresowanie przybrało konkretne formy współdziałania rodziców ze szkołą w realizacji programu wychowania w dziedzinie kultury fizycznej. UKS powinien aktywnie łączyć do tego bardzo ważnego zadania szkoły po przez wspólne z rodzicami imprezy sportowe, masowe akcje, filmy, pogadanki, spotkała z przedstawicielami nauki, wybitnymi sportowcami, itp.

W 2011 roku w ramach swojej działalności Klub przeprowadził rozgrywki gimnazjalne w tenisie stołowym, piłce ręcznej, siatkowej, halowej piłce nożnej, indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych, w szachach, unihokeju, indywidualne LA, turniej piłki ręcznej w ramach Dnia Kobiet na sportowo, Dzień Dziecka na sportowo. Klub "IRYDA" współorganizował takie imprezy jak:

 • konkursy sportowe klas III-IV, I-II,0,
 • halowy turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Cewice,
 • turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Cewice,
 • międzynarodowy turniej piłki siatkowej w Łebie,
 • turniej piłki siatkowej plażowej o puchar Wójta Gminy Cewice.

Klub przygotował i przeprowadził imprezy rangi powiatowej i wojewódzkiej w ramach Pomorskiej Gimnazjady Młodzieży takie jak:

 • mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt,
 • mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej chłopców,
 • mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej chłopców,
 • mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców.

Osiągnięcia w 2011 roku:

 • III i IV miejsce w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej KORAB CUB w Pucku kadetów i młodzików
 • I miejsce w turnieju piłki ręcznej dziewcząt w Potęgowie,
 • I miejsce w turnieju piłki ręcznej dziewcząt w Choczewie,
 • IV miejsce w Słowińskim turnieju piłki siatkowej,
 • IV miejsce w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej w Kaliningradzie,
 • V miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki siatkowej w Białej Podlaskiej,
 • IV miejsce w turnieju piłki siatkowej w Malborku,
 • I miejsce w turnieju piłki ręcznej dziewcząt w Łebie.

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia