Poprzednia strona
  • wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

azbest – zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w gdańsku

AZBEST NA TERENIE GMINY CEWICE

Właściciele bądź zarządcy obiektów, w których występuje azbest, zobowiązani są przedstawić Wójtowi do dn. 31 STYCZNIA każdego roku:

  1. formularz: „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”
  2. informację – „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Druki dostępne są w pok. 2 w Urzędzie Gminy w Cewicach , ul. W. Witosa 16 lub w załącznikach poniżej:

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do “Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice

Tylko właściciel bądź zarządca budynku, który złoży formularz i informację może skorzystać z dofinansowania na jego usunięcie. Każdy azbestowy dach i elewacja wymagają oceny. Nie zawsze trzeba je jednak od razu wymieniać.

___________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z realizacji zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cewice – edycja 2019”

W oparciu o postanowienie Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz Regulaminu konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019) w dniu 08.11.2019 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-44.S/3941/2019/AZBEST-2019 pomiędzy Gmina Cewice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cewice – edycja 2019”

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo- cementowe poszycia dachowe (eternit) z budynków z terenu gminy Cewice o wadze 13,200 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo- cementowe 49.910 Mg. Osiągnięty łączny efekt ekologiczny wyniósł 63,110  Mg.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 22.233,00 zł

Dotacja z NFOSiGw wyniosła 11.116,00 zł, a z WFOŚiGW w Gdańsku 11.117,00 zł

Charakterystyka zadania “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – gmina Cewice

___________________________________________________________________________________________________________

Zasady udzielania dofinansowania ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w gdańsku

Sprawozdanie z przeprowadzonych działań ekologiczno-infomacyjnych

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa Pomorskiego – gmina Cewice

___________________________________________________________________________________________________________
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą “Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Główne cele Programu to:

  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Więcej informacji na temat usuwania azbestu (np. zmiany legislacyjne) znajduje się na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

źródło: www.mg.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________________
Informacje o szkodliwym działaniu azbestu

Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Cechą charakterystyczną azbestu jest jego włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne.

Azbest jest zaliczany do substancji o działaniu rakotwórczym dla człowieka. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze. Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie; są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbesto – zależnych: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuca, zmian opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej. Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, wydatnie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka- niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”.

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.

Według Państwowego Zakładu Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywoływać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy ograniczyć do minimum.

źródło: „Co z tym azbestem?”, Federacja Zielonych GAJA, Szczecin 2013

___________________________________________________________________________________________________________
Materiały informacyjne

Spis przykładowych stron internetowych zawierających informacje o azbeście:

  1. WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/azbestu-na-pomorzu-coraz-mniej-konkurs-wfosigw-w-gdansku-usuwanie-wyrobow-zawierajacych
  2. Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl
  3. Federacja Zielonych GAJA www.gajanet.pl i www.bezazbestu.com.pl
___________________________________________________________________________________________________________

Załączniki:

Kalendarz wydarzeń
Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

14
maj

Brak wydarzeń

« Maj 2021 » loading...
P W Ś C P S N
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Fotorelacje