herb Cewice

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16
Dziś jest sobota 22 września 2018, dziś są imieniny: Tomasza i Maurycego

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice

dodano: 2018-07-17 11:13:19

 


SPRAWOZDANIE Z KAMPANII EDUKACYJNO – INFORMACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ W RAMACH PROJEKTU
„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE CEWICE”.

W dniach od 11 do 15.06.18r. w placówkach oświatowych Gminy Cewice odbyły się warsztaty poświęcone budowaniu postawy świadomego konsumenta oraz efektywnego  zagospodarowania odpadami.  Podczas zajęć  uczniowie mogli poznać sposoby  ograniczenia ilości odpadów, zasady segregacji oraz rolę recyklingu i kompostowania. Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję o odpowiedzialnej konsumpcji, która służy naszemu zdrowiu i środowisku. Ograniczenie  zakupów jest podstawowym sposobem redukowania nadmiernej ilości wytwarzanych odpadów. Uczniowie nie mieli większych problemów z  segregowaniem odpadów. Najwięcej błędów popełniali  podczas segregacji opakowań po lekach i kartonach po mleku. Zwracali uwagę, że zbyt dużo butelek szklanych nie jest ponownie używanych do rozlewania napojów.

Podczas prezentacji uczniowie zostali zapoznani z rolą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Otrzymali również broszurki informujące o PSZOKu w Cewicach. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom  uczniowie zostali poproszeni o przekazanie wiedzy rodzicom i znajomym. Edukacja dorosłych poprzez dzieci przynosi wiele korzyści i jest efektywna. Uczniowie aktywnie włączali się  w dyskusję i podkreślali, że w domach i szkole segregują odpady. Zwracali uwagę, że zbyt mało jest punktów odbioru baterii (głównie szkoły i przedszkola), punktów odbioru przeterminowanych leków oraz artykułów AGD. Niektórzy zwracali uwagę na spalanie plastiku w paleniskach domowych i  brak świadomości mieszkańców o szkodliwości tego procesu. Uczniowie widzą postępy w odbiorze odpadów, ale obserwują nadal problemy z dzikimi wysypiskami śmieci, szczególnie w lasach. Są chętni do wspólnych akcji sprzątania oraz edukowania dorosłych i rówieśników. Dużo uwagi poświęcono szkodliwości opakowań plastikowych i puszek aluminiowych zarówno w kontekście naszego zdrowia jak i wpływu na środowisko.

Zajęcia przeprowadzono w dniach 11.06- 15.06. W zajęciach wzięło udział:

- 164 uczniów klas 4-6 – łącznie 7 grup

- 188 uczniów klas 1-3 – łącznie 7 grup

- 89 przedszkolaków – łącznie 3 grupy + jedna dodatkowa.

Zajęcia były prowadzone zgodnie  z założeniami:

a)warsztaty dla klas 4-6:

 • Wyjaśnienie pojęcia odpadów komunalnych (co to są śmieci?) – pytanie i krótka dyskusja uczniów
 • Ile statystyczny mieszkaniec gminy Cewice i Polski wytwarza rocznie odpadów - zagadka
 • Rodzaje odpadów i zasada 3R: reduce (redukcja ilości odpadów), reuse (ich ponowne użycie oraz recycle (recykling surowców) – pokaz iluzjonistyczny jak można zredukować śmieci i je przetworzyć z pożytkiem dla środowiska, pytania co z czego powstaje
 • Selektywna zbiórka (kontenery i worki), nauka segregowania odpadów – zabawa 
 • PSZOK i jego  znaczenie, budowa nowego punktu selektywnej zbiórki, jakie odpady bezpłatnie mogą być przyjmowane – prezentacja
 •  Korzyści z segregowania odpadów – zabawa z wierszem podsumowanie 
 • Zastosowane metody: prezentacja, zabawa, scenki, pokaz iluzjonistyczny, zgadywanki, krzyżówka.

b) warsztaty dla klas 1-3:

 •  Wyjaśnienie pojęcia odpadów komunalnych (co to są śmieci?) – pytania i pokazywanki
 • Ile statystyczny mieszkaniec gminy Cewice i Polski wytwarza rocznie odpadów – zagadka z zastosowaniem i pokazaniem różnej wagi odpadów oraz różnych rodzajów odpadów / np. opakowanie szklane, plastykowe, papierowe/
 • Pokaz iluzjonistyczny jak można zredukować śmieci i je przetworzyć z pożytkiem dla środowiska, pytania co z czego powstaje
 • Zabawa w segregację odpadów – grupowe zadanie dla dzieci
 • Co się dzieje z odpadami po ich wytworzeniu w domu i szkole? - PSZOK i jego  znaczenie, budowa nowego punktu selektywnej zbiórki, jakie odpady bezpłatnie mogą być przyjmowane – prezentacja
 •  Zabawa w wiersz o odpadach
 • Zastosowane metody: prezentacja, zabawa, scenki, rysowanki, pokaz iluzjonistyczny, zgadywanki.

c) warsztaty dla przedszkolaków:

 • Zabawa iluzjonistyczna „nasze śmieci jak powstają, gdzie lądują” – rozsegregowanie odpadów, zgadywanki
 • Wyścigi i zgadywanki odpadowe pokaz
 • Praca z dziećmi – co można wytworzyć z odpadów/ zakładki, zwierzątka, jak można wykorzystać niepotrzebne rzeczy do zabawy/
 • Wspólna recytacja wierszyka lub odśpiewanie piosenki odpadowej
 • Przedstawienie dzieciom i nauczycielce innych propozycji zbaw z odpadów
 • Zastosowane metody: pokaz, zabawa, rysowanki, pokaz iluzjonistyczny, zgadywanki

 

STOISKO PLENEROWE (16.06.2018)

Podczas festynu w Maszewie Lęborskim dzieci brały udział w następujących konkursach i zabawach plenerowych:

 • wyścigi na segregowanie odpadów
 • tworzenie ekomalowanek
 • krzyżówki i quizy
 • gry planszowe o ekologicznym domu
 •  rozwiązywanie zadań związanych z recyklingiem
 •  prace plastyczne dotyczące zagospodarowania odpadów
 • konkurs „Jak zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów”

 Najlepsi uczestnicy otrzymywali drobne nagrody ( broszury, książeczki, lampki rowerowe, balony, naklejki, plakaty). Rodzice uczniów z Gminy Cewice wiedzieli o warsztatach i mówili, że otrzymali broszurki o PSZOK od swoich dzieci. Uczestnikami stoiska byli zarówno mieszkańcy gminy Cewice jak i Lęborka. Na stoisku były materiały edukacyjne dotyczące gospodarowania odpadami (plakaty, książki i broszury).

Zajęcia przeprowadziła Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.zielonaakcja.pl


PSZOK W CEWICACH – BUDOWA ROZPOCZĘTA!

25 maja 2018 r. Wójt Gminy Cewice podpisał umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice”. Przetarg na budowę PSZOK-u wygrała firma „Usługi Leśne – Budowlane Krystian Wenta” z Popowa. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 10 sierpnia br. przy ul. Zielonej w Cewicach.

Zakres robót obejmować będzie między innymi: roboty rozbiórkowe, utwardzenie nawierzchni, montaż wagi samochodowej, budowę wiaty na pojemniki na odpady, wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych, oświetlenie terenu i wykonanie wewnętrznej linii zasilania, dostawę kontenerów i pojemników na odpady, obsianie terenu trawą i nasadzenie roślinności zgodnie z projektem.

W projekcie zaplanowano także przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej dla mieszkańców. Na początku czerwca we wszystkich szkołach na terenie Gminy Cewice przeprowadzono warsztaty na temat ekologii oraz segregowania odpadów. W warsztatach udział wzięli uczniowie klas 1-3, 4-6 oraz przedszkolaki. Podczas imprezy plenerowej w Maszewie Lęborskim zorganizowano także stoisko informacyjne dla mieszkańców.

PSZOK będzie miejscem, do którego mieszkańcy będą mogli dostarczać i przekazywać selektywnie zbierane odpady komunalne według wyznaczonych frakcji. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie antropopresji na środowisko i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Cewice i powiatu lęborskiego.

Projekt pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 963.768,16 zł, wkład własny Gminy Cewice – 144.565,23 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 819.202,93 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE CEWICE

 

7 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Cewice podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Gminie Cewice. Obecnie PSZOK dla mieszkańców Gminy został  wyznaczony na terenie ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, w sąsiedniej gminie Nowa Wieś Lęborska, w odległości ok. 30-40 km. W ramach projektu planuje się utworzenie PSZOK w miejscowości Cewice, w miejscu dobrze skomunikowanym.

PSZOK będą tworzyły elementy: wiata ze szczelnym podłożem, waga samochodowa oraz tereny utwardzone umożliwiające komunikację wraz z przyłączami i oświetleniem. PSZOK będzie miejscem gdzie mieszkańcy będą dostarczać i przekazywać selektywnie zbierane odpady komunalne według wyznaczonych frakcji. Godziny otwarcia punktu będą dostosowane do potrzeb mieszkańców Gminy. Równolegle zostanie przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców. Wpłynie to na efektywność gospodarowania odpadami i zachęci do selektywnej zbiórki. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia, jakim jest ograniczenie antropopresji na środowisko i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Cewice i powiatu lęborskiego.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 963 768,16 zł, wkład własny Gminy Cewice - 144 565,23 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 819 202,93 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na wykonanie w/w inwestycji.


 

e-Urząd

Ogłoszenia

Multimedia

Instytucje

Strategie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

tel: 59 861 34 60, 861 34 61
fax: 59 861 34 62
email: sekretariat@cewice.pl

Ważne informacje

NIP: 841-10-13-327
REGON: 000531677

konto: 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Nasz urząd
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia